» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
RezultātiZemgale Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
19381 12,23% 8,35%
PRET
138565 87,42% 59,71%
Nederīgas *
553 0,35% 0,24%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 158499 / Vēlētāju skaits: 232054
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 167 no 167 iecirkņiem.

Republikas pilsēta / novads Vēlētāju skaits (18.02.2012) Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopskaits
Zemgale 232054 19381 138565 553 150345 8154 158499 201173 42574 88 158511 150357 8154 158511
Jēkabpils 17892 3622 9280 63 12201 764 12965 14500 1529 6 12965 12201 764 12965
Jelgava 40496 7581 22490 222 29354 939 30293 35629 5311 20 30298 29359 939 30298
Aizkraukles novads 7005 924 4032 16 4900 72 4972 6800 1825 3 4972 4900 72 4972
Aknīstes novads 2395 68 1527 3 1450 148 1598 1900 302 0 1598 1450 148 1598
Auces novads 6034 128 3615 10 3491 262 3753 5700 1946 1 3753 3491 262 3753
Bauskas novads 19912 760 12825 27 13132 480 13612 18351 4728 10 13613 13133 480 13613
Dobeles novads 16722 881 10349 16 10734 512 11246 15600 4348 6 11246 10734 512 11246
Engures novads 6297 130 4493 6 4275 354 4629 6500 1868 3 4629 4275 354 4629
Iecavas novads 6593 507 4259 4 4636 134 4770 4999 225 4 4770 4636 134 4770
Jaunjelgavas novads 4824 142 2810 3 2741 214 2955 4200 1242 3 2955 2741 214 2955
Jaunpils novads 2132 27 1533 3 1452 111 1563 2000 437 0 1563 1452 111 1563
Jēkabpils novads 4540 90 2708 9 2457 350 2807 3610 801 2 2807 2457 350 2807
Jelgavas novads 18353 1238 8873 22 9545 588 10133 15200 5061 6 10133 9545 588 10133
Kandavas novads 7529 80 5105 10 4919 276 5195 6100 904 1 5195 4919 276 5195
Kokneses novads 4620 93 3060 5 3001 157 3158 3500 339 3 3158 3001 157 3158
Krustpils novads 5016 517 2304 20 2493 348 2841 3600 756 3 2841 2493 348 2841
Neretas novads 3187 84 1998 2 1889 195 2084 2500 414 2 2084 1889 195 2084
Ozolnieku novads 7132 642 3971 21 4348 286 4634 6000 1364 2 4634 4348 286 4634
Pļaviņu novads 4561 335 2788 1 2863 261 3124 3601 476 0 3125 2864 261 3125
Rundāles novads 2851 93 1498 2 1518 75 1593 1900 305 0 1595 1520 75 1595
Salas novads 3148 100 1789 4 1757 136 1893 2200 307 0 1893 1757 136 1893
Skrīveru novads 3191 68 2255 3 2172 154 2326 3500 1174 0 2326 2172 154 2326
Tērvetes novads 2920 38 1731 0 1622 147 1769 2700 931 0 1769 1622 147 1769
Tukuma novads 24199 914 16364 62 16628 712 17340 21400 4050 7 17343 16631 712 17343
Vecumnieku novads 7105 220 4848 11 4772 307 5079 6383 1299 5 5079 4772 307 5079
Viesītes novads 3400 99 2060 8 1995 172 2167 2800 632 1 2167 1995 172 2167