» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
RezultātiLatgale Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
78736 55,57% 33,37%
PRET
62369 44,02% 26,43%
Nederīgas *
575 0,41% 0,24%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 141680 / Vēlētāju skaits: 235969
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 206 no 206 iecirkņiem.

Republikas pilsēta / novads Vēlētāju skaits (18.02.2012) Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopskaits
Latgale 235969 78736 62369 575 133570 8110 141680 199645 57900 38 141707 133597 8110 141707
Daugavpils 62763 34419 5816 172 38961 1446 40407 47618 7185 9 40424 38978 1446 40424
Rēzekne 25522 11395 7422 84 18553 348 18901 21116 2213 0 18903 18555 348 18903
Aglonas novads 3317 813 1121 14 1741 207 1948 2500 551 1 1948 1741 207 1948
Baltinavas novads 1101 76 567 1 597 47 644 1000 356 0 644 597 47 644
Balvu novads 12147 1167 6509 25 7134 567 7701 11966 4262 1 7703 7136 567 7703
Ciblas novads 2550 247 985 0 1095 137 1232 1900 668 0 1232 1095 137 1232
Dagdas novads 6846 1783 1592 20 3141 254 3395 6200 2801 3 3396 3142 254 3396
Daugavpils novads 18981 6470 3324 40 9047 787 9834 19200 9363 3 9834 9047 787 9834
Ilūkstes novads 6568 981 2842 3 3576 250 3826 5400 1572 1 3827 3577 250 3827
Kārsavas novads 5360 695 2362 5 2801 261 3062 4206 1144 0 3062 2801 261 3062
Krāslavas novads 13283 4352 2690 47 6631 458 7089 10300 3210 1 7089 6631 458 7089
Līvānu novads 10471 1613 5228 19 6409 451 6860 11000 4132 6 6862 6411 451 6862
Ludzas novads 11671 3754 2512 23 5988 301 6289 8500 2208 2 6290 5989 301 6290
Preiļu novads 9163 1724 4323 25 5761 311 6072 7250 1176 2 6072 5761 311 6072
Rēzeknes novads 24413 5090 6811 35 10745 1191 11936 23003 11065 2 11936 10745 1191 11936
Riebiņu novads 4855 611 1892 9 2271 241 2512 4999 2485 2 2512 2271 241 2512
Rugāju novads 2099 66 1156 5 1103 124 1227 1500 272 1 1227 1103 124 1227
Vārkavas novads 1900 77 1039 3 927 192 1119 2002 881 1 1120 928 192 1120
Viļakas novads 4846 515 2247 13 2587 188 2775 3370 593 2 2775 2587 188 2775
Viļānu novads 5518 1564 1798 22 3182 202 3384 4315 930 1 3384 3182 202 3384
Zilupes novads 2595 1324 133 10 1320 147 1467 2300 833 0 1467 1320 147 1467