» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
RezultātiValstī Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
273347 24,88% 17,69%
PRET
821722 74,8% 53,19%
Nederīgas *
3524 0,32% 0,23%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 1098593 / Vēlētāju skaits: 1545004
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 1035 no 1035 iecirkņiem (Latvijā un ārzemēs).

Apgabals Vēlētāju skaits (18.02.2012) Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopskaits
Valstī 1545004 273347 821722 3524 1051559 47034 1098593 1475840 376304 612 1098924 1051835 47086 1098921
Rīga 463197 127784 225437 1443 346261 8403 354664 502473 147340 244 354889 346432 8455 354887
Vidzeme 409168 35164 262643 706 283537 14976 298513 392976 94252 157 298567 283590 14976 298566
Latgale 235969 78736 62369 575 133570 8110 141680 199645 57900 38 141707 133597 8110 141707
Kurzeme 204616 12282 132708 247 137846 7391 145237 179573 34238 85 145250 137859 7391 145250
Zemgale 232054 19381 138565 553 150345 8154 158499 201173 42574 88 158511 150357 8154 158511