» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
RezultātiKurzeme Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
12282 8,46% 6%
PRET
132708 91,37% 64,86%
Nederīgas *
247 0,17% 0,12%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 145237 / Vēlētāju skaits: 204616
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 155 no 155 iecirkņiem.

Republikas pilsēta / novads Vēlētāju skaits (18.02.2012) Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopskaits
Kurzeme 204616 12282 132708 247 137846 7391 145237 179573 34238 85 145250 137859 7391 145250
Liepāja 47614 7070 28213 79 34335 1027 35362 40927 5537 23 35367 34340 1027 35367
Ventspils 25536 3659 14577 45 17862 419 18281 23700 5409 9 18282 17863 419 18282
Aizputes novads 8010 60 5613 5 5324 354 5678 7562 1881 2 5679 5325 354 5679
Alsungas novads 1324 5 905 2 844 68 912 920 8 0 912 844 68 912
Brocēnu novads 4987 163 2740 1 2690 214 2904 4721 1816 1 2904 2690 214 2904
Dundagas novads 3775 18 2589 5 2367 245 2612 3601 989 0 2612 2367 245 2612
Durbes novads 2650 20 1779 2 1675 126 1801 2202 400 1 1801 1675 126 1801
Grobiņas novads 7607 73 5065 7 4832 313 5145 5620 472 3 5145 4832 313 5145
Kuldīgas novads 21048 216 15036 29 14408 873 15281 18450 3159 7 15284 14411 873 15284
Mērsraga novads 1475 10 1080 4 1007 87 1094 1150 54 2 1094 1007 87 1094
Nīcas novads 3091 16 1940 3 1801 158 1959 2500 538 2 1960 1802 158 1960
Pāvilostas novads 2547 22 1712 0 1510 224 1734 2500 765 1 1734 1510 224 1734
Priekules novads 4630 62 2949 5 2718 298 3016 4400 1383 1 3016 2718 298 3016
Rojas novads 3599 32 2579 1 2478 134 2612 2970 358 0 2612 2478 134 2612
Rucavas novads 1577 17 1100 1 1047 71 1118 1300 182 0 1118 1047 71 1118
Saldus novads 21442 287 15063 19 14585 784 15369 18427 3050 8 15369 14585 784 15369
Skrundas novads 4533 58 3196 5 3035 224 3259 3900 639 2 3259 3035 224 3259
Talsu novads 26825 307 18902 22 18106 1125 19231 22312 3068 12 19232 18107 1125 19232
Vaiņodes novads 2089 45 1342 5 1285 107 1392 1500 107 1 1392 1285 107 1392
Ventspils novads 10257 142 6328 7 5937 540 6477 10911 4423 10 6478 5938 540 6478