» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
RezultātiVidzeme Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
35164 11,78% 8,59%
PRET
262643 87,98% 64,19%
Nederīgas *
706 0,24% 0,17%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 298513 / Vēlētāju skaits: 409168
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 264 no 264 iecirkņiem.

Republikas pilsēta / novads Vēlētāju skaits (18.02.2012) Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopskaits
Vidzeme 409168 35164 262643 706 283537 14976 298513 392976 94252 157 298567 283590 14976 298566
Jūrmala 34973 8072 16439 106 23695 922 24617 35011 10379 11 24621 23699 922 24621
Valmiera 20286 1361 15665 28 16543 511 17054 19294 2234 5 17055 16544 511 17055
Ādažu novads 6755 881 4733 12 5543 83 5626 7442 1813 1 5628 5545 83 5628
Alojas novads 4645 49 3083 4 2892 244 3136 3650 514 0 3136 2892 244 3136
Alūksnes novads 14669 845 8709 21 8912 663 9575 11535 1957 3 9575 8912 663 9575
Amatas novads 4901 62 3126 4 2905 287 3192 4454 1261 1 3192 2905 287 3192
Apes novads 3287 51 2169 4 2034 190 2224 2700 476 0 2224 2034 190 2224
Babītes novads 6403 543 3748 9 4165 135 4300 6500 2195 5 4300 4165 135 4300
Baldones novads 4141 99 3040 10 3041 108 3149 3650 498 1 3151 3043 108 3151
Beverīnas novads 2747 42 1568 8 1482 136 1618 1851 233 0 1618 1482 136 1618
Burtnieku novads 6368 394 3453 13 3148 712 3860 7000 3136 4 3860 3148 712 3860
Carnikavas novads 4707 669 2862 10 3458 83 3541 5000 1455 0 3545 3462 83 3545
Cēsu novads 14940 603 11746 21 11910 460 12370 15203 2821 8 12374 11914 460 12374
Cesvaines novads 2464 34 1614 1 1525 124 1649 2500 849 1 1650 1526 124 1650
Ērgļu novads 2836 38 2093 1 1861 271 2132 2250 118 0 2132 1861 271 2132
Garkalnes novads 4932 565 3262 12 3760 79 3839 5000 1158 1 3841 3761 79 3840
Gulbenes novads 19303 758 11855 16 11730 899 12629 18450 5809 7 12634 11735 899 12634
Ikšķiles novads 6618 292 4965 11 5129 139 5268 6400 1127 5 5268 5129 139 5268
Inčukalna novads 5381 1034 2653 7 3590 104 3694 4200 504 1 3695 3591 104 3695
Jaunpiebalgas novads 2112 30 1466 1 1378 119 1497 1765 267 0 1498 1379 119 1498
Ķeguma novads 4760 237 2826 6 2940 129 3069 3600 526 5 3069 2940 129 3069
Ķekavas novads 15309 1846 10823 37 12463 243 12706 14952 2240 5 12707 12464 243 12707
Kocēnu novads 5337 173 3302 7 3300 182 3482 5489 2005 2 3482 3300 182 3482
Krimuldas novads 4542 46 3196 4 3077 169 3246 3902 653 2 3247 3078 169 3247
Lielvārdes novads 8426 350 5852 6 6000 208 6208 7300 1087 5 6208 6000 208 6208
Līgatnes novads 3131 71 2212 3 2124 162 2286 3500 1213 1 2286 2124 162 2286
Limbažu novads 15245 372 10309 13 9974 720 10694 14252 3547 11 10694 9974 720 10694
Lubānas novads 2334 23 1717 2 1575 167 1742 2000 257 1 1742 1575 167 1742
Madonas novads 21554 671 14043 23 13589 1148 14737 22140 7394 6 14740 13592 1148 14740
Mālpils novads 2947 97 1982 1 1988 92 2080 2500 417 3 2080 1988 92 2080
Mārupes novads 10195 1378 8279 21 9573 105 9678 10653 974 1 9678 9573 105 9678
Mazsalacas novads 3077 53 2028 7 1895 193 2088 2700 610 2 2088 1895 193 2088
Naukšēnu novads 1795 19 1177 1 1083 114 1197 1600 403 0 1197 1083 114 1197
Ogres novads 27763 2754 18110 49 20140 773 20913 29019 8081 10 20928 20155 773 20928
Olaines novads 11487 2764 3873 39 6412 264 6676 10000 3324 0 6676 6412 264 6676
Pārgaujas novads 3505 18 2535 1 2337 217 2554 2588 32 1 2555 2338 217 2555
Priekuļu novads 6814 373 3862 13 4069 179 4248 6402 2150 4 4248 4069 179 4248
Raunas novads 3105 26 2058 2 1934 152 2086 2600 514 0 2086 1934 152 2086
Ropažu novads 4946 260 2894 8 2974 188 3162 5002 1838 1 3163 2975 188 3163
Rūjienas novads 4900 42 3367 4 3052 361 3413 3750 336 1 3413 3052 361 3413
Salacgrīvas novads 7391 167 5110 4 4875 406 5281 8000 2716 3 5281 4875 406 5281
Salaspils novads 13119 3346 5491 41 8767 111 8878 13514 4630 6 8878 8767 111 8878
Saulkrastu novads 4786 424 4231 6 4487 174 4661 5200 534 4 4662 4488 174 4662
Sējas novads 1918 42 1220 0 1183 79 1262 1998 733 3 1262 1183 79 1262
Siguldas novads 13667 591 10581 27 10823 376 11199 12903 1688 13 11202 10826 376 11202
Smiltenes novads 11200 141 8398 10 8013 536 8549 10305 1753 3 8549 8013 536 8549
Stopiņu novads 6288 1372 3765 22 4939 220 5159 6250 1089 2 5159 4939 220 5159
Strenču novads 2746 378 1540 29 1781 166 1947 2996 1046 3 1947 1781 166 1947
Valkas novads 7593 585 4639 11 4897 338 5235 7100 1860 4 5236 4898 338 5236
Varakļānu novads 3091 71 2280 3 2097 257 2354 3000 645 1 2354 2097 257 2354
Vecpiebalgas novads 3729 52 2694 7 2475 278 2753 3906 1153 0 2753 2475 278 2753